قیمت موتور و ریل آسانسور

تاریخ بروز رسانی: ۱۳۹۱/۱۰/۳

 ”لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت ها به وبسایت

شرکت فرازجم کناره

مراجعه نمایید”

شماره تماس: ۰۱۱۲۵۶۵۰۱۲۲

قیمت موتورهای ۵/۵ کیلووات آسانسور (ویژه همکاران):

۱) موتور آلبرتوساسی MF28 ایتالیا – ۵/۵ کیلووات – مونتاژ کشور اسپانیا:

قیمت: ۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان

۲) موتور آلبرتوساسی ژیکو ایتالیا – ۵/۵ کیلووات - مونتاژ کشور ایتالیا:

قیمت: ۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان

۳) موتور آلبرتوساسی لئو ایتالیا – ۵/۵ کیلووات - مونتاژ کشور ایتالیا:

قیمت: ۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان

۴) موتور آلبرتوساسی MF48 ایتالیا – ۵/۵ کیلووات - مونتاژ کشور ایتالیا:

قیمت: ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان

۵) موتور مونتاناری M76 ایتالیا – ۵/۵ کیلووات - مونتاژ کشور ایتالیا:

قیمت: ۷/۵۵۰/۰۰۰ تومان

۶) موتور مونتاناری M73 ایتالیا – ۵/۵ کیلووات - مونتاژ کشور ایتالیا:

قیمت: ۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان

۷) موتور الکمپ ایتالیا – ۵/۵ کیلووات - مونتاژ کشور ایتالیا:

قیمت: ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان

۸) موتور جم ایتالیا – ۵/۵ کیلووات - مونتاژ کشور ایتالیا:

قیمت: ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان

۹) موتور ایتال گیرس – ۵/۵ کیلووات – مونتاژ کشور ایتالیا:

قیمت: ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان

 

……………………………………………………………………………………………………………

قیمت ریل آسانسور:

۱) ریل مونته فرو ایتالیا (اصل):

قیمت: جفتی ۳۶۰/۰۰۰ تومان

۲) ریل ساورای اسپانیا (اصل):

قیمت: جفتی ۳۵۵/۰۰۰ تومان

هنوز دیدگاهی فرستاده نشده است.

پاسخ دهید